Kegiatan BIM

Outbond BIM 2014

Pada hari Ahad, 16 November Bina Insan Mulia mengadakana cara Outbond dengan tema, Smart, Conficence and care. Adapun acara...
Kajian Islam

Makna Hijrah

Kata hijrah berasal dari Bahasa Arab, yang berarti meninggalkan, menjauhkan dri dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah...