Kegiatan BIM

Outbond BIM 2014

Pada hari Ahad, 16 November Bina Insan Mulia mengadakana cara Outbond dengan tema, Smart, Conficence and care. Adapun acara...